Willemyn Slikker

Europees en Nederlands octrooigemachtigde

Willemyn rondde haar studie werktuigbouwkunde aan de TU/Eindhoven cum laude af en begon haar